Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Thường - 0945 181 976

Mr. Thường - 0945 181 976

Kiều Hân - 0763.887.567

Kiều Hân - 0763.887.567

Mr. Thường - 0945.181.976

Mr. Thường - 0945.181.976

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH XE Ô TÔ

mỗi trang
MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn cửa hàng cung cấp máy tiện tâm bua ô tô chất lượng

Mách bạn cửa hàng cung cấp máy tiện tâm bua ô tô chất lượng

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn cửa hàng cung cấp máy tiện đĩa phanh ô tô chất lượng

Mách bạn cửa hàng cung cấp máy tiện đĩa phanh ô tô chất lượng

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn cửa hàng cung cấp máy vớt đĩa phanh ô tô chất lượng

Mách bạn cửa hàng cung cấp máy vớt đĩa phanh ô tô chất lượng

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn cửa hàng cung cấp máy láng đĩa phanh ô tô chất lượng

Mách bạn cửa hàng cung cấp máy láng đĩa phanh ô tô chất lượng

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn cửa hàng cung cấp máy tiện Tang trống ô tô chất lượng

Mách bạn cửa hàng cung cấp máy tiện Tang trống ô tô chất lượng

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn cửa hàng cung cấp máy vớt Tang trống ô tô chất lượng

Mách bạn cửa hàng cung cấp máy vớt Tang trống ô tô chất lượng

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn cửa hàng bán máy tiện tâm bua ô tô ở quận 9

Mách bạn cửa hàng bán máy tiện tâm bua ô tô ở quận 9

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn cửa hàng bán máy tiện đĩa phanh ô tô ở quận 9

Mách bạn cửa hàng bán máy tiện đĩa phanh ô tô ở quận 9

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn cửa hàng bán máy vớt đĩa phanh ô tô ở quận 9

Mách bạn cửa hàng bán máy vớt đĩa phanh ô tô ở quận 9

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn cửa hàng bán láng đĩa phanh ô tô ở quận 9

Mách bạn cửa hàng bán láng đĩa phanh ô tô ở quận 9

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn cửa hàng bán máy tiện Tang trống ô tô ở quận 9

Mách bạn cửa hàng bán máy tiện Tang trống ô tô ở quận 9

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn cửa hàng bán vớt Tang trống ô tô ở quận 9

Mách bạn cửa hàng bán vớt Tang trống ô tô ở quận 9

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn địa chỉ cung cấp máy tiện tâm bua ô tô chất lượng

Mách bạn địa chỉ cung cấp máy tiện tâm bua ô tô chất lượng

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn địa chỉ cung cấp máy tiện đĩa phanh ô tô chất lượng

Mách bạn địa chỉ cung cấp máy tiện đĩa phanh ô tô chất lượng

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn địa chỉ cung cấp máy vớt đĩa phanh ô tô chất lượng

Mách bạn địa chỉ cung cấp máy vớt đĩa phanh ô tô chất lượng

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn địa chỉ cung cấp máy láng đĩa phanh ô tô chất lượng

Mách bạn địa chỉ cung cấp máy láng đĩa phanh ô tô chất lượng

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn địa chỉ cung cấp máy tiện Tang trống ô tô chất lượng

Mách bạn địa chỉ cung cấp máy tiện Tang trống ô tô chất lượng

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn công ty cung cấp máy vớt Tang trống ô tô chất lượng

Mách bạn công ty cung cấp máy vớt Tang trống ô tô chất lượng

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn chổ nào bán máy tiện tâm bua ô tô ở quận 9

Mách bạn chổ nào bán máy tiện tâm bua ô tô ở quận 9

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn chổ nào cấp máy tiện đĩa phanh ô tô ở quận 9

Mách bạn chổ nào cấp máy tiện đĩa phanh ô tô ở quận 9

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn chổ nào cấp máy vớt đĩa phanh ô tô ở quận 9

Mách bạn chổ nào cấp máy vớt đĩa phanh ô tô ở quận 9

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn chổ nào cấp máy láng đĩa phanh ô tô ở quận 9

Mách bạn chổ nào cấp máy láng đĩa phanh ô tô ở quận 9

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn chổ nào cấp máy tiện Tang trống ô tô ở quận 9

Mách bạn chổ nào cấp máy tiện Tang trống ô tô ở quận 9

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn chổ nào cấp máy vớt Tang trống ô tô ở quận 9

Mách bạn chổ nào cấp máy vớt Tang trống ô tô ở quận 9

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn chổ nào bán máy tiện tâm bua ô tô

Mách bạn chổ nào bán máy tiện tâm bua ô tô

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn chổ nào máy tiện đĩa phanh ô tô

Mách bạn chổ nào máy tiện đĩa phanh ô tô

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn chổ nào bán máy vớt đĩa phanh ô tô

Mách bạn chổ nào bán máy vớt đĩa phanh ô tô

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn chổ nào bán máy láng đĩa phanh ô tô

Mách bạn chổ nào bán máy láng đĩa phanh ô tô

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn chổ nào bán máy vớt Tang trống ô tô

Mách bạn chổ nào bán máy vớt Tang trống ô tô

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn chổ nào bán máy tiện Tang trống ô tô

Mách bạn chổ nào bán máy tiện Tang trống ô tô

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn công ty cung cấp máy tiện tâm bua ô tô chất lượng

Mách bạn công ty cung cấp máy tiện tâm bua ô tô chất lượng

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn công ty cung cấp máy tiện đĩa phanh ô tô chất lượng

Mách bạn công ty cung cấp máy tiện đĩa phanh ô tô chất lượng

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn công ty cung cấp máy vớt đĩa phanh ô tô uy tín chất lượng

Mách bạn công ty cung cấp máy vớt đĩa phanh ô tô uy tín chất lượng

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn công ty cung cấp máy láng đĩa phanh ô tô uy tín chất lượng

Mách bạn công ty cung cấp máy láng đĩa phanh ô tô uy tín chất lượng

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....
Mách bạn công ty cung cấp máy vớt Tang trống ô tô uy tín chất lượng

Mách bạn công ty cung cấp máy vớt Tang trống ô tô uy tín chất lượng

MÁY TIỆN LÁNG ĐĨA PHANH Brake drum diameter: φ180-φ450 Brake disc diameter: ≤400 Động cơ 1.1/4000 Working travel:170 Spindle rotation speed: 30/52/85 Feeding capacity: 0.16 Overall dimensions(L×W×H): 690×890×880 Net weight (kg): 320kg Ứng dụng: Dùng để sữa chữa xe tải, xe cơ giới các loại .....

Top

   (0)